alverçi

is. Alış-verişlə, alverlə, mal alıb-satmaqla məşğul olan adam; alverçiliyi özünə peşə etmiş adam; ehtikarçı. Burası <Tehranda bir döngə> xırda alverçilərin və bazar alverçilərinin dolandığı yer idi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • masqorçu — (Qarakilsə) alverçi. – Nəbinin işi masqorçularınandı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bazari — f. 1) xırda alverçi; 2) bazara aid olan, bazarda olan; 3) satmaq üçün olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qəddar — ə. 1) zalım, mərhəmətsiz, amansız; 2) vəfasız, xain; 3) namərd, xəyanətkar, əhdini pozan; 4) m. bahaçı, bahacıl, adamsoyan (alverçi haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sövdagər — f. 1) parça satan tacir; tacir, alverçi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • alış-verişçi — is. Alış verişlə məşğul olan adam, alverçi. <Allahqulu:> Gəlib bir yerə çıxdıq; alış verişçilər həndəvərimizi aldı. Ç.. On beş il bundan əvvəl bu kəndə şəhərdən bir nəfər alış verişçi gəldi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çərçi — is. köhn. Gəzərək xırda alver edən adam, gəzərgi alverçi; xırdavatçı. <Mirzə Əliməmməd Səfərə:> Pul verərəm, bir az mal alarsan, çərçi sifətilə gedərsən, satasata camaata qarışıb əhval tutarsan. . Ç.. <Əmiraslan baba dedi:> O zaman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtikarçı — is. Ehtikarla məşğul olan adam (bax ehtikar). Bəhayi dininə sadiq olanlar isə əksəriyyətlə böyük kiçik tacir, ehtikarçı, dükançılardır. M. S. O.. // Qanunsuz olaraq mal alıb varlanmaq məqsədi ilə onu baha qiymətlə satmaqla məşğul olan adam;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • havayıyeyən — is. Özü işləməyib özgənin, ya özgələrin hesabına yaşayan adam; müftəxor, tüfeyli. // Sif. mənasında. Quşun oxumağına şəhərin alverçi, baqqal, tacir, dəllal kimi havayıyeyən boşboğazları toplanırdı. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhtəkir — is. <ər.> Varlanmaq məqsədilə yeyinti və s. zəruri şeyləri ucuz qiymətə alıb saxlayan və sonradan baha qiymətə satan alverçi; ehtikarla məşğul olan adam. Kəndlilər, zəli kimi qanlarını soran möhtəkirlərdən, sələmçilərdən azad oldular. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nepman — <rus. НЭП – новая экономическая политика (yeni iqtisadi siyasət) və alm. Mann – adam> tar. Yeni iqtisadi siyasət dövründə meydana gəlmiş sahibkar, alverçi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.